Curriculum vitae

Ing. Bohdan Dlouhý
Adresa: Březová 56, 637 00 Brno 
 
e-mail: bohdan.dlouhy@gmail.com
 
Manažer, arborista, barista, masér, fotograf, spisovatel...
 

Praxe:

SAFE TREES s.r.o., říjen 2015 - dosud

Jsem zaměstnán jako arborista - konzultant. Podílím se na inventarizacích a hodnocení stromů a pasportech zeleně. Mám na starosti propagaci firmy na sociálních sítích.

 

Podnikání v oblasti zeleně, 1990 - dosud

Od 1998 podnikám s přestávkami (v průběhu trvalých pracovních poměrů) v oblasti zeleně. Jako absolvent výrobního oboru Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě (VŠZ Brno, dnes Mendelu) jsem se věnoval převážně realizacím výsadeb, údržbě městské i soukromé zeleně. 

Ve spolupráci s Ing. Petrem Kubešou (na plný úvazek v letech 1998-2005) jsem se podílel také na projekci, zpracování posudků, stavebně-historických průzkumů, inventarizací, návrhů pěstebních opatření, oceňování dřeviny atd. 

Jako certifikovaný arborista nabízím posudky, konzultace, dozor, případně mohu doporučit osvědčené a kvalifikované stromolezce.

 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., březen 2014 - září 2015

Byl jsem najat jako arborista, na starost jsem dostal přes 3 tisíce stromů v městských historických parcích (Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, Parčík pod Dómem). Kromě toho jsem zodpovídal za stav travnatých ploch, keřových skupin a květinových záhonů ve Smetanových a Čechových sadech. 
 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 2006 - 2014

Začínal jsem v roce 2006 v pozici vedoucího provozovny Mohelnice na Šumpersku, ještě za firmu Remondis s.r.o. (posléze firma AVE CZ tuto firmu koupila a sfúzovala s ní). 
- údržba zeleně v celém městě
- letní a zimní údržba komunikací v celém městě
 
Od roku 2008 jsem byl ředitelem pracoviště Břeclav.
- údržba zeleně, odborné posudky, inventarizace a arboristiské práce pro město Břeclav a další firemní zákazníky
- zimní údržba komunikací třetích tříd na okresech Břeclavsko a Mikulovsko pro SÚS Břeclav
- likvidace odpadů pro firemní zákazníky. 
 
Od roku 2011 jsem byl navíc produkt manažerem pro zeleň pro celou skupinu firem AVE CZ, což obnášelo jednak přípravu nabídek pro výběrová řízení a také objíždění provozoven po celé republice a pomáhání s optimalizací činností spojených s údržbou zeleně.
 

ASA Služby Žabovřesky s.r.o., Brno, 2005 - 2006

Pracoval jsem jako Koordinátor střediska zeleně. V praxi to znamenalo koordinaci činnosti cca 60 pracovníků údržby zeleně a prostřednictvím vedoucích skupin jejich nepřímé řízení, dohled nad tím, aby se plnily podmínky uzavřených smluv, jednání se zákazníky (zpravidla státní správa a samospráva), příprava cenových kalkulací pro nabídky a nové smlouvy, průběžné řešení provozních problémů. 
 
V zimním období jsem pracoval jako noční dispečer zimní údržby komunikací (chodníků i vozovek) ve velké části Brna.
 

BIJO a.s. Praha, 1995 - 1998

V této firmě, jejíž hlavní činností byla sanace ekologických škod a havárií, likvidace průmyslových odpadů, ekologické audity apod., jsem začal jako vedoucí brněnské pobočky a vypracoval se na vedoucího moravské divize, kdy jsem řídil 4 regionální pracoviště (Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava) s působností na celé Moravě. 

V době působnosti v BIJO a.s. jsem absolvoval školení na interního auditora ISO 9001, podílel jsem také se na zavádění ISO 14000 pro naše zákazníky.

 

Zahradnictví Jindřichův Hradec – Otín, prosinec 1994 - únor 1995

Působil jsem ve funkci výrobního ředitele zprivatizovaného komunálního zahradnictví. Na starosti jsem měl výrobu převážně skleníkového sortimentu rostlin požadovaného obchodníky a chod vlastního zahradnictví. Byla to velmi krátká, nicméně velmi zajímavá zkušenost.
 

Městský úřad Třeboň, 1994

Několik měsíců (stále ještě v rámci civilní služby) jsem pracoval na městském úřadě v Třeboni. Na starosti jsem měl (jako referent stavebního úřadu) celou problematiku životního prostředí.
 

Státní zámek Třeboň, 1993 - 1994

Pracoval jsem jako zámecký zahradník v rámci civilní služby. Na starosti jsem měl údržbu veškeré zeleně v zámeckém parku i na nedaleké Schwarzenberské hrobce. 
 

Lázeňské zahradnictví Luhačovice, 1992 - 1993

Ještě jako student VŠ (během přerušeného studia) jsem dostal nabídku pracovat rok jako vedoucí lázeňského zahradnictví v Luhačovicích. Na starosti jsem měl zajištění údržby zeleně celého lázeňského areálu, výsadby květinových ornamentálních záhonů a výrobu v zásobním zahradnictví. 
 

JZD Říčany, 1984 - 1985

Mé první zaměstnání v období mezi gymnáziem a vysokou školou. Jako pracovník rostlinné výroby jsem si vyzkoušel vše od práce v ovocných sadech až po sklizeň řepy, setí obilí a čištění obilních sil. Zkrátka manuální práce na čerstvém vzduchu.
 
 

Vzdělání:

Maturita na Gymnáziu Brno – Lerchová - 1984
Státnice na Zahradnické fakultě VŠZ Brno v Lednici na Moravě - 1993
 
člen ISA a SZKT
držitel certifikátu Český certifikovaný arborista
držitel Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
držitel certifikátu Mix coffee & Latte
 
absolvent odborných školení (např.):
 • baristický kurz
 • rekvalifikační masérský kurz Relaxační (sportovní) masáž
 • Péče o stromy ve městech
 • Provozní bezpečnost
 • Posuzování provozní bezpečnosti stromů
 • Standard v oboru arboristika
 • Výsadba stromů
 • Speciální dendrologie - Jehličnaté a listnaté dřeviny
 • Choroby a škůdci okrasných dřevin
 • Speciální dendrologie - determinace dřevin v bezlistém stavu
 • Řez stromů
 • Bezpečnostní vazby
 • Environment Management Systems
 

Další schopnosti a znalosti:

 • autor knihy Architektura zahrady (Computer Press, 2004, přeloženo do slovenštiny, polštiny a ruštiny)
 • autor knihy Vysoká cena za lásku (vlastním nákladem, 2010)
 • korektury českých překladů počítačových her (např. Baldur´s Gate1, Baldur´s Gare 2, celkem cca 5000 NS)
 • odborná a jazyková korektura části knihy Encyklopedie zahrady (Computer Press, 2004)
 • provozování specializovaných webů: Fajné stromy, Strom ve městě, Fosílie.net
 • velmi dobrá schopnost práce s PC a Internetem
 • pasívně ruský, anglický a slovenský jazyk
 • řidičský průkaz skupiny B (naježděno cca +800 tis. km) a T
 • fotografování na poloprofesionální úrovni (prodej fotek přes fotobanku i přímo, několik snímků je v různých knihách)
 • tvorba jednoduchých webových stránek
 • samostatnost, flexibilita, schopnost rozhodování i pod tlakem, ochota se učit nové věci