Bilinia uraschista

Bilinia uraschista. Eocén, Kučlín u Bíliny, ČR. Velikost ryby cca 120 mm

Taxonomické zařazení:

Říše: Animalia - živočichové
Kmen: Chordata - strunatci
Podkmen: Vertebrata - obratlovci
Třída: Actinopterygii - paprskoploutví
Podtřída: Neopterygii - kostnatí
Řád: Perciformes - ostnoploutví
Podřád: Percoidei
Čeleď: Percichthyidae - paokounovití nebo Serranidae - kanicovití
Rod: +Bilinia
Druh: +Bilinia uraschista (Reuss, 1844)

Synonyma: Properca prisca

Popis:
Bilinia je zaniklý rod prehistorických kostnatých sladkovodních ryb, praokounů, kteří žili během třetihor, v eocénu (55,8 mil. - 33,9 mil. roků). Dorůstali rozměrů několika centimetrů (7-13) a byli to dravci.

Rozlišovací znaky: poměrně vysoké tělo s dlouhou hřbetní ploutví rozdělenou na přední ostnitou část a zadní jemnou částí, ocasní ploutev slabě spíše rovně nebo polokulatě zakončená - bez vykrojení, hlava relativně k tělu velká, stejně jako ústa a velké oči, některé kosterní znaky jej dělají příbuznějším kanicovitým než okounovitým.

Bilinia uraschista. Eocén, Kučlín u Bíliny, ČR. Velikost ryby cca 70 mm

Bilinia uraschista. Eocén, Kučlín u Bíliny, ČR

Bilinia uraschista. Eocén, Kučlín u Bíliny, ČR

Bilinia uraschista. Eocén, Kučlín u Bíliny, ČR

Bilinia uraschista. Eocén, Kučlín u Bíliny, ČR

(publikováno 13.8.2012, aktualizováno 21.8.2012, 2.9.2012, 11.3.2020)

Zdroje:
en.wikipedia.org
priroda.sdas.cz
users.atw.hu
www.biolib.cz