Curriculum vitae

Ing. Bohdan Dlouhý

Adresa: Březová 56, 637 00 Brno 

e-mail: bohdan.dlouhy@gmail.com

www.bohdandlouhy.cz

 

Manažer, arborista, barista, masér, fotograf, spisovatel, zahradník, obchodník...

 

Praxe:

Zahradnické centrum Brabec s.r.o., únor 2018 - dosud

Dělám zatím ode všeho trochu, přesná pozice teprve zraje.

 

SAFE TREES s.r.o., říjen 2015 - leden 2018

Jsem zaměstnán jako arborista - konzultant. Podílím se na inventarizacích a hodnocení stromů a pasportech zeleně. Mám na starosti propagaci firmy na sociálních sítích.

 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., březen 2014 - září 2015

Byl jsem najat jako arborista, na starost jsem dostal přes 3 tisíce stromů v městských historických parcích (Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, Parčík pod Dómem). Kromě toho jsem řídil skupinu cca 10 zahradníků a zodpovídal za údržbu zeleně v těchto parcích. Vypracovával jsem nabídky na další zakázky a jednal jsem s klíčovými zákazníky.

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 2006 - 2014

Začínal jsem v roce 2006 v pozici vedoucího provozovny Mohelnice na Šumpersku, ještě za firmu Remondis s.r.o. (posléze firma AVE CZ tuto firmu koupila a sfúzovala s ní):

  • údržba zeleně v celém městě letní a zimní údržba komunikací v celém městě
  • zodpovědnost za jméno firmy v regionu, jednání s klíčovými zákazníky, akvizice nových zakázek, zpracování nabídek, analýza hospodaření a realizace opatření na zlepšení výkonnosti provozovny

 

Od roku 2008 jsem byl ředitelem pracoviště Břeclav (obrat cca 12 mil. Kč)

  • údržba zeleně, odborné posudky, inventarizace a arboristické práce pro  město Břeclav a další firemní zákazníky
  • zimní údržba komunikací třetích tříd na okresech Břeclavsko a Mikulovsko pro SÚS Břeclav
  • likvidace odpadů pro firemní zákazníky
  • zodpovědnost za jméno firmy v regionu, jednání s klíčovými zákazníky, akvizice nových zakázek, zpracování nabídek, plnění plánu a dalších ukazatelů, analýza hospodaření a realizace opatření na zlepšení výkonnosti provozovny

 

Od roku 2011 jsem působil jako produkt manažer pro zeleň pro celou skupinu firem AVE CZ, což obnášelo jednak přípravu nabídek pro výběrová řízení a také objíždění provozoven po celé republice, analýza jejich hospodaření a pomáhání s optimalizací činností spojených s provozem a řešení problémů, ať už ekonomických, provozních, technických nebo ve vztazích se zákazníky.

 

ASA Služby Žabovřesky s.r.o., Brno, 2005 - 2006

Pracoval jsem jako Koordinátor střediska zeleně. V praxi to znamenalo koordinaci činnosti cca 60 pracovníků údržby zeleně a prostřednictvím vedoucích skupin jejich nepřímé řízení, dohled nad tím, aby se plnily podmínky uzavřených smluv, jednání se zákazníky (zpravidla státní správa a samospráva), příprava cenových kalkulací pro nabídky a nové smlouvy, průběžné řešení provozních problémů. 

V zimním období jsem pracoval jako noční dispečer zimní údržby komunikací (chodníků i vozovek) ve velké části Brna.

 

BIJO a.s. Praha, 1995 - 1998

V této firmě, jejíž hlavní činností byla sanace ekologických škod a havárií, likvidace průmyslových odpadů, ekologické audity apod., jsem začal jako vedoucí brněnské pobočky a vypracoval se na vedoucího moravské divize, kdy jsem řídil 4 regionální pracoviště (Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava) s působností na celé Moravě. 

V době působnosti v BIJO a.s. jsem absolvoval školení na interního auditora ISO 9001, podílel jsem také se na zavádění ISO 14000 pro naše zákazníky.

 

Zahradnictví Jindřichův Hradec – Otín, prosinec 1994 - únor 1995

Působil jsem ve funkci výrobního ředitele zprivatizovaného komunálního zahradnictví. Na starosti jsem měl výrobu převážně skleníkového sortimentu rostlin požadovaného obchodníky a chod vlastního zahradnictví. Byla to velmi krátká, nicméně velmi zajímavá zkušenost.

 

Městský úřad Třeboň, 1994

Několik měsíců (stále ještě v rámci civilní služby) jsem pracoval na městském úřadě v Třeboni. Na starosti jsem měl (jako referent stavebního úřadu) celou problematiku životního prostředí.

 

Státní zámek Třeboň, 1993 - 1994

Pracoval jsem jako zámecký zahradník v rámci civilní služby. Na starosti jsem měl údržbu veškeré zeleně v zámeckém parku i na nedaleké Schwarzenberské hrobce. 

 

Lázeňské zahradnictví Luhačovice, 1992 - 1993

Ještě jako student VŠ (během přerušeného studia) jsem dostal nabídku pracovat rok jako vedoucí lázeňského zahradnictví v Luhačovicích. Na starosti jsem měl zajištění údržby zeleně celého lázeňského areálu, výsadby květinových ornamentálních záhonů a výrobu v zásobním zahradnictví. 

 

JZD Říčany, 1984 - 1985

Mé první zaměstnání v období mezi gymnáziem a vysokou školou. Jako pracovník rostlinné výroby jsem si vyzkoušel vše od práce v ovocných sadech až po sklizeň řepy, setí obilí a čištění obilních sil. Zkrátka manuální práce na čerstvém vzduchu.

 

Podnikání v oblasti zeleně, 1990 - dosud

Od 1998 podnikám s přestávkami (v průběhu trvalých pracovních poměrů) v oblasti zeleně. Jako absolvent výrobního oboru Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě (VŠZ Brno, dnes Mendelu) jsem se věnoval převážně realizacím výsadeb, údržbě městské i soukromé zeleně. 

Ve spolupráci s Ing. Petrem Kubešou (na plný úvazek v letech 1998-2005) jsem se podílel také na projekci, zpracování posudků, stavebně-historických průzkumů, inventarizací, návrhů pěstebních opatření, oceňování dřeviny atd. 

Jako certifikovaný arborista nabízím posudky, konzultace, dozor, případně mohu doporučit osvědčené a kvalifikované stromolezce.

 

Vzdělání:

Maturita na Gymnáziu Brno – Lerchová - 1984

Státnice na Zahradnické fakultě VŠZ Brno v Lednici na Moravě - 1993

 

člen ISA a SZKT

držitel certifikátu Český certifikovaný arborista

držitel Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

držitel certifikátu Mix coffee & Latte

 

absolvent odborných školení (např.):

baristický kurz

rekvalifikační masérský kurz Relaxační (sportovní) masáž

Péče o stromy ve městech

Provozní bezpečnost

Posuzování provozní bezpečnosti stromů

Standard v oboru arboristika

Výsadba stromů

Speciální dendrologie - Jehličnaté a listnaté dřeviny

Choroby a škůdci okrasných dřevin

Speciální dendrologie - determinace dřevin v bezlistém stavu

Řez stromů

Bezpečnostní vazby

Environment Management Systems

 

Další schopnosti a znalosti:

autor knihy Architektura zahrady (Computer Press, 2004, přeloženo do slovenštiny, polštiny a ruštiny)

autor knihy Vysoká cena za lásku (vlastním nákladem, 2010)

korektury českých překladů počítačových her (např. Baldur´s Gate1, Baldur´s Gare 2, celkem cca 5000 NS)

odborná a jazyková korektura části knihy Encyklopedie zahrady (Computer Press, 2004)

provozování specializovaných webů: Fajné stromy, Strom ve městě, Fosílie.net

velmi dobrá schopnost práce s PC a Internetem

pasívně ruský, anglický a slovenský jazyk

řidičský průkaz skupiny B (naježděno cca +800 tis. km) a T

fotografování na poloprofesionální úrovni (prodej fotek přes fotobanku i přímo, několik snímků je v různých knihách)

tvorba jednoduchých webových stránek

samostatnost, flexibilita, schopnost rozhodování i pod tlakem, ochota se učit nové věciIng. Bohdan Dlouhý

Adresa: Březová 56, 637 00 Brno 

 

e-mail: bohdan.dlouhy@gmail.com

www.bohdandlouhy.cz

 

Manažer, arborista, barista, masér, fotograf, spisovatel...

 

Praxe:

SAFE TREES s.r.o., říjen 2015 - dosud

Jsem zaměstnán jako arborista - konzultant. Podílím se na inventarizacích a hodnocení stromů a pasportech zeleně. Mám na starosti propagaci firmy na sociálních sítích.

 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., březen 2014 - září 2015

Byl jsem najat jako arborista, na starost jsem dostal přes 3 tisíce stromů v městských historických parcích (Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, Parčík pod Dómem). Kromě toho jsem řídil skupinu cca 10 zahradníků a zodpovídal za údržbu zeleně v těchto parcích. Vypracovával jsem nabídky na další zakázky a jednal jsem s klíčovými zákazníky.

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 2006 - 2014

Začínal jsem v roce 2006 v pozici vedoucího provozovny Mohelnice na Šumpersku, ještě za firmu Remondis s.r.o. (posléze firma AVE CZ tuto firmu koupila a sfúzovala s ní):

údržba zeleně v celém městě letní a zimní údržba komunikací v celém městě

zodpovědnost za jméno firmy v regionu, jednání s klíčovými zákazníky, akvizice nových zakázek, zpracování nabídek, analýza hospodaření a realizace opatření na zlepšení výkonnosti provozovny

 

Od roku 2008 jsem byl ředitelem pracoviště Břeclav (obrat cca 12 mil. Kč):

údržba zeleně, odborné posudky, inventarizace a arboristické práce pro  město Břeclav a další firemní zákazníky

zimní údržba komunikací třetích tříd na okresech Břeclavsko a Mikulovsko pro SÚS Břeclav

likvidace odpadů pro firemní zákazníky

zodpovědnost za jméno firmy v regionu, jednání s klíčovými zákazníky, akvizice nových zakázek, zpracování nabídek, plnění plánu a dalších ukazatelů, analýza hospodaření a realizace opatření na zlepšení výkonnosti provozovny

 

Od roku 2011 jsem působil jako produkt manažer pro zeleň pro celou skupinu firem AVE CZ, což obnášelo jednak přípravu nabídek pro výběrová řízení a také objíždění provozoven po celé republice, analýza jejich hospodaření a pomáhání s optimalizací činností spojených s provozem a řešení problémů, ať už ekonomických, provozních, technických nebo ve vztazích se zákazníky.

 

ASA Služby Žabovřesky s.r.o., Brno, 2005 - 2006

Pracoval jsem jako Koordinátor střediska zeleně. V praxi to znamenalo koordinaci činnosti cca 60 pracovníků údržby zeleně a prostřednictvím vedoucích skupin jejich nepřímé řízení, dohled nad tím, aby se plnily podmínky uzavřených smluv, jednání se zákazníky (zpravidla státní správa a samospráva), příprava cenových kalkulací pro nabídky a nové smlouvy, průběžné řešení provozních problémů. 

V zimním období jsem pracoval jako noční dispečer zimní údržby komunikací (chodníků i vozovek) ve velké části Brna.

 

BIJO a.s. Praha, 1995 - 1998

V této firmě, jejíž hlavní činností byla sanace ekologických škod a havárií, likvidace průmyslových odpadů, ekologické audity apod., jsem začal jako vedoucí brněnské pobočky a vypracoval se na vedoucího moravské divize, kdy jsem řídil 4 regionální pracoviště (Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava) s působností na celé Moravě. 

V době působnosti v BIJO a.s. jsem absolvoval školení na interního auditora ISO 9001, podílel jsem také se na zavádění ISO 14000 pro naše zákazníky.

 

Zahradnictví Jindřichův Hradec – Otín, prosinec 1994 - únor 1995

Působil jsem ve funkci výrobního ředitele zprivatizovaného komunálního zahradnictví. Na starosti jsem měl výrobu převážně skleníkového sortimentu rostlin požadovaného obchodníky a chod vlastního zahradnictví. Byla to velmi krátká, nicméně velmi zajímavá zkušenost.

 

Městský úřad Třeboň, 1994

Několik měsíců (stále ještě v rámci civilní služby) jsem pracoval na městském úřadě v Třeboni. Na starosti jsem měl (jako referent stavebního úřadu) celou problematiku životního prostředí.

 

Státní zámek Třeboň, 1993 - 1994

Pracoval jsem jako zámecký zahradník v rámci civilní služby. Na starosti jsem měl údržbu veškeré zeleně v zámeckém parku i na nedaleké Schwarzenberské hrobce. 

 

Lázeňské zahradnictví Luhačovice, 1992 - 1993

Ještě jako student VŠ (během přerušeného studia) jsem dostal nabídku pracovat rok jako vedoucí lázeňského zahradnictví v Luhačovicích. Na starosti jsem měl zajištění údržby zeleně celého lázeňského areálu, výsadby květinových ornamentálních záhonů a výrobu v zásobním zahradnictví. 

 

JZD Říčany, 1984 - 1985

Mé první zaměstnání v období mezi gymnáziem a vysokou školou. Jako pracovník rostlinné výroby jsem si vyzkoušel vše od práce v ovocných sadech až po sklizeň řepy, setí obilí a čištění obilních sil. Zkrátka manuální práce na čerstvém vzduchu.

 

Podnikání v oblasti zeleně, 1990 - dosud

Od 1998 podnikám s přestávkami (v průběhu trvalých pracovních poměrů) v oblasti zeleně. Jako absolvent výrobního oboru Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě (VŠZ Brno, dnes Mendelu) jsem se věnoval převážně realizacím výsadeb, údržbě městské i soukromé zeleně. 

Ve spolupráci s Ing. Petrem Kubešou (na plný úvazek v letech 1998-2005) jsem se podílel také na projekci, zpracování posudků, stavebně-historických průzkumů, inventarizací, návrhů pěstebních opatření, oceňování dřeviny atd. 

Jako certifikovaný arborista nabízím posudky, konzultace, dozor, případně mohu doporučit osvědčené a kvalifikované stromolezce.

 

Vzdělání:

Maturita na Gymnáziu Brno – Lerchová - 1984

Státnice na Zahradnické fakultě VŠZ Brno v Lednici na Moravě - 1993

 

člen ISA a SZKT

držitel certifikátu Český certifikovaný arborista

držitel Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

držitel certifikátu Mix coffee & Latte

 

absolvent odborných školení (např.):

baristický kurz

rekvalifikační masérský kurz Relaxační (sportovní) masáž

Péče o stromy ve městech

Provozní bezpečnost

Posuzování provozní bezpečnosti stromů

Standard v oboru arboristika

Výsadba stromů

Speciální dendrologie - Jehličnaté a listnaté dřeviny

Choroby a škůdci okrasných dřevin

Speciální dendrologie - determinace dřevin v bezlistém stavu

Řez stromů

Bezpečnostní vazby

Environment Management Systems

 

Další schopnosti a znalosti:

autor knihy Architektura zahrady (Computer Press, 2004, přeloženo do slovenštiny, polštiny a ruštiny)

autor knihy Vysoká cena za lásku (vlastním nákladem, 2010)

korektury českých překladů počítačových her (např. Baldur´s Gate1, Baldur´s Gare 2, celkem cca 5000 NS)

odborná a jazyková korektura části knihy Encyklopedie zahrady (Computer Press, 2004)

provozování specializovaných webů: Fajné stromy, Strom ve městě, Fosílie.net

velmi dobrá schopnost práce s PC a Internetem

pasívně ruský, anglický a slovenský jazyk

řidičský průkaz skupiny B (naježděno cca +800 tis. km) a T

fotografování na poloprofesionální úrovni (prodej fotek přes fotobanku i přímo, několik snímků je v různých knihách)

tvorba jednoduchých webových stránek

samostatnost, flexibilita, schopnost rozhodování i pod tlakem, ochota se učit nové věciCurriculum vitae

Ing. Bohdan Dlouhý

Adresa: Březová 56, 637 00 Brno 

 

e-mail: bohdan.dlouhy@gmail.com

www.bohdandlouhy.cz

 

Manažer, arborista, barista, masér, fotograf, spisovatel...

 

Praxe:

SAFE TREES s.r.o., říjen 2015 - dosud

Jsem zaměstnán jako arborista - konzultant. Podílím se na inventarizacích a hodnocení stromů a pasportech zeleně. Mám na starosti propagaci firmy na sociálních sítích.

 

Výstaviště Flora Olomouc, a.s., březen 2014 - září 2015

Byl jsem najat jako arborista, na starost jsem dostal přes 3 tisíce stromů v městských historických parcích (Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, Parčík pod Dómem). Kromě toho jsem řídil skupinu cca 10 zahradníků a zodpovídal za údržbu zeleně v těchto parcích. Vypracovával jsem nabídky na další zakázky a jednal jsem s klíčovými zákazníky.

 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 2006 - 2014

Začínal jsem v roce 2006 v pozici vedoucího provozovny Mohelnice na Šumpersku, ještě za firmu Remondis s.r.o. (posléze firma AVE CZ tuto firmu koupila a sfúzovala s ní):

údržba zeleně v celém městě letní a zimní údržba komunikací v celém městě

zodpovědnost za jméno firmy v regionu, jednání s klíčovými zákazníky, akvizice nových zakázek, zpracování nabídek, analýza hospodaření a realizace opatření na zlepšení výkonnosti provozovny

 

Od roku 2008 jsem byl ředitelem pracoviště Břeclav (obrat cca 12 mil. Kč):

údržba zeleně, odborné posudky, inventarizace a arboristické práce pro  město Břeclav a další firemní zákazníky

zimní údržba komunikací třetích tříd na okresech Břeclavsko a Mikulovsko pro SÚS Břeclav

likvidace odpadů pro firemní zákazníky

zodpovědnost za jméno firmy v regionu, jednání s klíčovými zákazníky, akvizice nových zakázek, zpracování nabídek, plnění plánu a dalších ukazatelů, analýza hospodaření a realizace opatření na zlepšení výkonnosti provozovny

 

Od roku 2011 jsem působil jako produkt manažer pro zeleň pro celou skupinu firem AVE CZ, což obnášelo jednak přípravu nabídek pro výběrová řízení a také objíždění provozoven po celé republice, analýza jejich hospodaření a pomáhání s optimalizací činností spojených s provozem a řešení problémů, ať už ekonomických, provozních, technických nebo ve vztazích se zákazníky.

 

ASA Služby Žabovřesky s.r.o., Brno, 2005 - 2006

Pracoval jsem jako Koordinátor střediska zeleně. V praxi to znamenalo koordinaci činnosti cca 60 pracovníků údržby zeleně a prostřednictvím vedoucích skupin jejich nepřímé řízení, dohled nad tím, aby se plnily podmínky uzavřených smluv, jednání se zákazníky (zpravidla státní správa a samospráva), příprava cenových kalkulací pro nabídky a nové smlouvy, průběžné řešení provozních problémů. 

V zimním období jsem pracoval jako noční dispečer zimní údržby komunikací (chodníků i vozovek) ve velké části Brna.

 

BIJO a.s. Praha, 1995 - 1998

V této firmě, jejíž hlavní činností byla sanace ekologických škod a havárií, likvidace průmyslových odpadů, ekologické audity apod., jsem začal jako vedoucí brněnské pobočky a vypracoval se na vedoucího moravské divize, kdy jsem řídil 4 regionální pracoviště (Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava) s působností na celé Moravě. 

V době působnosti v BIJO a.s. jsem absolvoval školení na interního auditora ISO 9001, podílel jsem také se na zavádění ISO 14000 pro naše zákazníky.

 

Zahradnictví Jindřichův Hradec – Otín, prosinec 1994 - únor 1995

Působil jsem ve funkci výrobního ředitele zprivatizovaného komunálního zahradnictví. Na starosti jsem měl výrobu převážně skleníkového sortimentu rostlin požadovaného obchodníky a chod vlastního zahradnictví. Byla to velmi krátká, nicméně velmi zajímavá zkušenost.

 

Městský úřad Třeboň, 1994

Několik měsíců (stále ještě v rámci civilní služby) jsem pracoval na městském úřadě v Třeboni. Na starosti jsem měl (jako referent stavebního úřadu) celou problematiku životního prostředí.

 

Státní zámek Třeboň, 1993 - 1994

Pracoval jsem jako zámecký zahradník v rámci civilní služby. Na starosti jsem měl údržbu veškeré zeleně v zámeckém parku i na nedaleké Schwarzenberské hrobce. 

 

Lázeňské zahradnictví Luhačovice, 1992 - 1993

Ještě jako student VŠ (během přerušeného studia) jsem dostal nabídku pracovat rok jako vedoucí lázeňského zahradnictví v Luhačovicích. Na starosti jsem měl zajištění údržby zeleně celého lázeňského areálu, výsadby květinových ornamentálních záhonů a výrobu v zásobním zahradnictví. 

 

JZD Říčany, 1984 - 1985

Mé první zaměstnání v období mezi gymnáziem a vysokou školou. Jako pracovník rostlinné výroby jsem si vyzkoušel vše od práce v ovocných sadech až po sklizeň řepy, setí obilí a čištění obilních sil. Zkrátka manuální práce na čerstvém vzduchu.

 

Podnikání v oblasti zeleně, 1990 - dosud

Od 1998 podnikám s přestávkami (v průběhu trvalých pracovních poměrů) v oblasti zeleně. Jako absolvent výrobního oboru Zahradnické fakulty v Lednici na Moravě (VŠZ Brno, dnes Mendelu) jsem se věnoval převážně realizacím výsadeb, údržbě městské i soukromé zeleně. 

Ve spolupráci s Ing. Petrem Kubešou (na plný úvazek v letech 1998-2005) jsem se podílel také na projekci, zpracování posudků, stavebně-historických průzkumů, inventarizací, návrhů pěstebních opatření, oceňování dřeviny atd. 

Jako certifikovaný arborista nabízím posudky, konzultace, dozor, případně mohu doporučit osvědčené a kvalifikované stromolezce.

 

Vzdělání:

Maturita na Gymnáziu Brno – Lerchová - 1984

Státnice na Zahradnické fakultě VŠZ Brno v Lednici na Moravě - 1993

 

člen ISA a SZKT

držitel certifikátu Český certifikovaný arborista

držitel Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

držitel certifikátu Mix coffee & Latte

 

absolvent odborných školení (např.):

baristický kurz

rekvalifikační masérský kurz Relaxační (sportovní) masáž

Péče o stromy ve městech

Provozní bezpečnost

Posuzování provozní bezpečnosti stromů

Standard v oboru arboristika

Výsadba stromů

Speciální dendrologie - Jehličnaté a listnaté dřeviny

Choroby a škůdci okrasných dřevin

Speciální dendrologie - determinace dřevin v bezlistém stavu

Řez stromů

Bezpečnostní vazby

Environment Management Systems

 

Další schopnosti a znalosti:

autor knihy Architektura zahrady (Computer Press, 2004, přeloženo do slovenštiny, polštiny a ruštiny)

autor knihy Vysoká cena za lásku (vlastním nákladem, 2010)

korektury českých překladů počítačových her (např. Baldur´s Gate1, Baldur´s Gare 2, celkem cca 5000 NS)

odborná a jazyková korektura části knihy Encyklopedie zahrady (Computer Press, 2004)

provozování specializovaných webů: Fajné stromy, Strom ve městě, Fosílie.net

velmi dobrá schopnost práce s PC a Internetem

pasívně ruský, anglický a slovenský jazyk

řidičský průkaz skupiny B (naježděno cca +800 tis. km) a T

fotografování na poloprofesionální úrovni (prodej fotek přes fotobanku i přímo, několik snímků je v různých knihách)

tvorba jednoduchých webových stránek

samostatnost, flexibilita, schopnost rozhodování i pod tlakem, ochota se učit nové věci