Ještěrka obecná - Jašterica obyčajná (Lacerta agilis)

03.11.2015 21:27

Lacerta agilis. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), Slanské vrchy, Slovensko, 10.5.2006
  
 
Název: ještěrka obecná – jašterica obyčajná – Lacerta agilis
 
Čeleď: *Lacertidae – ještěrkovití / jaštericovité
 
Ještěrka obecná – Jašterica obyčajná – Prytkaja jaščerica – Sand lizard – Zauneidechse
 
Popis: 
Silná ještěrka s velkou, vysokou, krátkou a zaoblenou hlavou, zploštělým tělem, silnými končetinami a poměrně silným, mohutným ocasem. Dorůstá délky 200–240 mm, ve východní Evropě až 275 mm.
 
U ještěrek obecných je značný dimorfismus. Samečci jsou na bocích a na spodní straně těla světlezelení nebo tmavozelení. Na temeni hlavy začíná šedohnědý nebo tmavě šedý pruh, který pokračuje až na první třetinu ocasu, kde se rozpadá do skvrn. Po jeho obou stranách se táhne světlý proužek. Zelená spodní strana těla je vždy černě skvrnitá, končetiny i ocas jsou hnědavé.
 
Samička je na hřbetě většinou hnědá, má na těle podobnou kresbu jako sameček, boky má ale stejně hnědé jako hřbet a na břiše je krémově žlutá nebo žlutá, ale ne zelená.
 
Rozšíření: 
Evropa, Malá Asie, Kavkaz, až po SZ Čínu. Na území ČR a SR se vyskytuje po celém území v nižších a středních polohách.
 
Prostředí: 
Není příliš vybíravá, obývá okraje lesů a polí, silniční a železniční náspy, křoviny, stepní oblasti, opuštěné lomy, pískovny, staré hřbitovy, neudržované zahrady, atd. Vyžaduje slunné, suché nebo jen slabě vlhké prostředí s řídkou vegetací a křovinami. V Bulharsku byla zaznamenána až ve výšce 2500 m n.m.
 
Způsob života: 
Po přezimování (v Evropě trvá od října do konce března) se objevují nejdříve mláďata, potom samci a až 2–3 týdny po nich samice. Za teplého počasí opouští úkryt kolem 8 hodiny ráno a vyhřívají se na sluníčku. Když se ohřejí na cca 38 °Celsia, opouštějí výslunná místa avyhledávají si v polostínu potravu nebo partnery.
 
Na přelomu dubna a května mění samečci pokožku. Nová je jasně svítivá a slouží k námluvám. V době páření opouštějí samečci svůj okrsek a při setkání s jinými samečky jsou velmi bojovní.
 
Páření trvá 4–5 minut a samička potom naklade v květnu až červnu 10–14 vajec s měkkou blankou do vyhrabaných děr v zemi nebo do jiných vhodných, osluněných úkrytů. Vývoj embryí trvá při venkovní teplotě 21–24 °C 62–63 dnů.
 
Mláďata jsou při vyklubání velká 30–55 mm a zbarvená podobně jako samičky. Typické zbarvení samečků se začne vytvářet po cca 6 měsících. Samečci ještěrky obecné dospívají ve věku 2 let, samičky 3 let.
 
Potrava: Loví kobylky a sarančata, cvrčky, brouky, pavouky, svinky, vosy, včely, mravence, ploštice ruměnice, housenky, motýly, ale i mláďata jiných druhů ještěrek. Uchvácenou kořistí prudce třese, drtí ji v čelistech a posléze ji celou spolkne. Vodu přijímá olizováním kapek, ale není-li rušena, pije i s tlamkou ponořenou do vody.
 
Naopak samy jsou potravou užovek hladkých, ježků, domácích koček, dravců a vran, ťuhýků, kosů, slepic.
 
Literatura: 
Baruš, V. a kol. (1992): Plazi, Academia Praha 
Diesener, G., Reichholf, J. (1997): Obojživelníci a plazi, IKAR Praha
 
 
Lacerta agilis. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), Slanské vrchy, Slovensko, 10.5.2006
 
 
Lacerta agilis. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), Slanské vrchy, Slovensko, 10.5.2006
 
 
 
Lacerta agilis. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), Borotín, 22.4.2004
 
 
Lacerta agilis. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), Borotín, 22.4.2004