Lednicko-valtický areál: Rybniční zámeček

04.02.2007 00:00
 
Kousek za obcí Lednice, vlevo od silnice na Valtice, na svahu nad severním břehem Prostředního rybníka, stojí půvabná klasicistní stavba – Rybniční zámeček.
 
Postavil jej pro knížete Jana I. Josefa z Liechtenštejna (vládl 1805 – 1836) v letech 1814 – 1816 vídeňský rodák, architekt Josef Kornhäusel (narozen 1782 – zemřel 1860. Do služeb knížete Jana I. Josefa vstoupil v roce 1812 a k 1. dubnu toho roku vystřídal ve funkci stavebního ředitele Josefa Hardtmutha). Jižní průčelí stavby, nazývané také Jägerhaus, Jagdschloß am Teiche nebo Teichsalett, je situované k rybníku a přes vodní hladinu se opticky spojuje s Chrámem Tří Grácií a Novým dvorem na protějším břehu.
 
Nejdříve zámeček sloužil jako hájovna a příležitostný útulek vrchnosti, kde se připravovali lovci před lovem ptactva a ryb, později bylo jeho přízemí domovem zahradníka (ach, taky bych chtěl takový – poznámka autora). Ve dvacátých letech devatenáctého století v něm byla otevřena výzkumná biologická stanice, která byla v provozu do sedmdesátých let. V poslední době v něm byla zřízena expozice vodního ptactva.
 
Zámeček je jednoduchou jednopatrovou klasicistní stavbou obdélníkového tvaru, v jižním průčelí s předsunutým rizalitem ukončeným nízkým trojúhelníkovitým štítem, v přízemí je pak předsunutý vchod nesoucí balkón. Podle posledních průzkumů stavba obsahovala po stranách ještě arkády, které přiléhaly k bočním průčelím budovy a které se nedochovaly.
 
K jejich přístavbě došlo patrně před rokem 1826. Byly pojaty jen jako kulisy, rozšiřující obrys stavby v hlavní pohledové ose. Mělo to pravděpodobně přímou souvislost s výstavbou chrámu Tří Grácií na protějším břehu (1824 – 1825, podle projektu Franze Engela, Kornhäuselova nástupce – úpravy Rybničního zámečku se přičítají právě jemu). Před rokem 1840 byla postranní křídla zase odstraněna.