Mikrokosmos Muráňské planiny

07.11.2006 00:00
Tuto sbírku řas nafotil ze vzorků nasbíraných 7.5.2004 ve studánkách na Lopušné a na Studni Dr. Jiří Heteša. Děkujeme…
 
Chaetophora pisum. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Closterium moniliferum. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Closterium moniliferum. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Eucapsis. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Melosira varians. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Meridion circulare. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Merismopedia sp. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Merismopedia sp. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Mougeotia sp. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Neidium. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Rozsivky. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Spirogyra sp. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004
 
Stauroneis phoenicenteron. Foto: Jiří Heteša, NP Muránska planina, Slovensko, 7.5.2004