NP Muránska planina - NL Piecky

03.11.2015 21:38
NL Piecky. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), NP Muránska planina, Slovensko, 11.5.2004 
 
  
„Piecky“ jsou místním názvem pro tzv. muráňskou brekcii.
 
Jedná se o interglaciální sediment, který vznikl v teplém meziledovém období čtvrtohor druhotným stmelením mohutného karbonátového nánosu v ústí strmé boční dolinky masívu Poludnice.
 
Velikost zrn brekcie se pohybuje od balvanů až po drobný štěrk, stmelený základní hmotou. Celé těleso brekcie je značně zkrasovatělé, tlusté od 2 do 30 m, s výskytem větších či menších dutin, které místní obyvatelé nazvali „piecky“ (odtud název celé lokality).
 
Na tuto naučnou lokalitu se dostaneme od obce Muráň – z ní vyjdeme směrem do Hrdzavé doliny, ale u základního kamene Národního parku odbočíme doprava přes potok, do ústí Suchého dolu (pod masív Poludnice). Trasa by měla být označená, ale protože je lokalita poměrně málo navštěvovaná, může být cesta zarostlá vysokou trávou.
 
NL Piecky. Foto: © Sharkan (Bohdan Dlouhý), NP Muránska planina, Slovensko, 11.5.2004