Oheň. Co je to oheň?

23.11.2012 00:00

Co je to vlastně oheň? Fire, огонь, feu, eldur, ogień, brand, vatra... Anebo také hátra, jak mu říkali pračlověci ve skvělém filmu Boj o oheň

"Oheň je forma hoření, kombinace svítivé záře a velkého množství tepla, které se uvolňuje při rychlé a samoudržující se exotermické oxidaci hořlavých plynů, které se uvolňují z paliva." (wikipedia)

Jasně, to je fyzika a chemie. Oheň je jeden ze čtyř základních živlů. Čtvrté skupenství hmoty. Plazma. Nebo snad plyn? Něco mezi plazmou a plynem? O tom ať se přou fyzici s chemiky. Já bych rád věděl, co je to oheň z pohledu spíše spirituálního. Co to je, co člověka nutí zírat do ohně a přemýšlet? Proč se člověk cítí tak dobře u táboráku? Určitě to také v sobě někde máte - vzpomínky na posezení u ohně. Praskání dřeva, teplo na tváři, vůně kouře, štípání očí. Pohoda, romantika, klid, odpočinek. 

Může za to druhová paměť, která vyvolává vzpomínky na to, jak těžko nám bylo, když nám bohové oheň vzali, aby nás potrestali? Nemůžeme bez něj být. Potřebujeme jej. Bez něj bychom nebyli. 

Dodnes každý chlap, který se vrátí z lovu (práce), potřebuje půl hodinky mlčky posedět u "ohně", než je schopen komunikovat s rodinou.

Bájný Fénix se z ohně zrodil. Mnoho lidí v plamenech zahynulo. Oheň je nenahraditelný pomocník, dárce života. Ale také strašlivá zbraň, která životy bere.

Několik desítek tisíc let se učíme s ohněm žít. A pořád je v něm něco mystického, neuchopitelného. Nepochopitelného. Víme, co je oheň po fyzikální stránce, umíme jej definovat. Ale víme, co to je? 

Proč tak obdivujeme hasiče? Je to proto, že s ohněm bojují a nasazují přitom své životy? Nebo je to proto, že v našich očích jsou těmi, kdo dokáží oheň zkrotit?

"Co je to vlastně oheň?" zeptal jsem se jednou večer dvou svých blízkých přátel.
"Smrt," odpověděl Marek šeptem s pohledem upřeným do plamenů táboráku.
"Život," namítla Marta a sledovala jiskřičky tančící nad ohništěm.
"Zoufalství," opáčil Marek a pozoroval, jak plameny stravují kus dřeva.
"Naděje," usmála se Marta a natáhla k ohni zmrzlé ruce, aby si je ohřála...
 

Tak nějak si myslím, že pravdu měli oba.
 

Nebo ne?
 

Takže, co je to vlastně oheň?
 

Poradíte?

Zajímavé odkazy:
https://skaut.sk/tema/715/ohen-z-pohladu-fyziky/
https://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2010010016