Okrotice červená - prilbovka červená (Cephalantera rubra)

02.10.2013 00:00
 
Název: okrotice červená – prilbovka červená – Cephalantera rubra (L.) L. C. Richard
Čeleď: vstavačovité – Orchideaceae
 
Původ a rozšíření: 
Původní je v Evropě, severní Africe a od Malé Asie až po severní a západní Írán. V Čechách a na Slovensku v současnosti velmi vzácná a přísně chráněná.
 
Popis: 
Je to vytrvalá rostlina 20 až 60 cm vysoká, která má na bázi několik šupinatých a 2–6 lupenitých listů. Ty jsou kopinaté až podlouhle kopinaté, lysé, tmavě zelené, kopinaté, dlouhé až 14 cm a široké 3 cm. Lodyha je štíhlá, nahoře pýřitá.
Květenství je řídké, do 15 květů na rostlině.
 
Květy jsou světle až výrazně červeně lila (vzácně bílé), široce otevřené. Neobsahují nektar. Korunní lístky vejčitě kopinaté, 17–25 mm dlouhé, 6–8 mm široké, zašpičatělé, zevně pýřité. Postranní korunní lístky jsou 15–20 mm dlouhé, lysé. Pysk je světlejší než okvětní lístky, 17–23 mm dlouhý, dvoudílný, bez ostruhy. 
Kvete v květnu až červenci.
 
Je silně mykotrofní, může dojít až k úplné ztrátě chlorofylu. Vazba na houby (až 60 % exemplářů) je důvodem, proč je takřka nemožné tuto rostlinu úspěšně přesazovat.
 
Nároky na prostředí: 
Okrotice vyhledává světlejší a sušší lesy, lesostepi, křovinaté stráně. Snáší stín, polostín, ale i výslunná stanoviště. Vystupuje do 2000 m nad mořem. Vyhovují ji půdy vlhké, zásadité (optimum pH 7,2 – 8,5), humózní, písčitohlinité. Někdy ji lze vidět na sutích.
V Česku se vyskytuje jen vzácně. Na Slovensku roztroušeně na celém území.
V obou zemích patří mezi kriticky ohrožené druhy.
 
Použitá literatura:
Procházka, F., Velísek, V. (1983): Orchideje naší přírody, Academia Praha
Buttler, K. P. (2003): Orchideje, nakladatelství IKAR Praha a.s., v koedici s Knižním klubem, Praha
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 2. díl, Academia Praha