Tesařík alpský - fuzáč alpský (Rosalia alpina)

07.11.2015 15:13
 
Název: tesařík alpský – fuzáč alpský – Rosalia alpina
 
Popis:
Délku těla má 1,5 – 3,8 cm, sameček má tykadla delší než tělo (na obrázcích je tedy sameček), samička přibližně v délce těla.
Žije ve starých bukových lesích (ve střední Evropě, v jižní vyhledává i jasan, ořešák a habr), rozšířen je v Evropě a západní Asii.
Samička klade vajíčka pod odchlípnutou kůru starých stromů, kde larvy několik let žijí (také v trouchnivějících pařezech). Poté zalezou několik centimetrů hluboko do půdy, kde se zakuklí. Dospělci jsou k „zastižení“ venku v období od června do září.
Tesařík alpský je vzácný a chráněný, ale nepřežije, pokud jej připravíme o přirozené prostředí, kterým jsou staré bučiny a staré bukové pařezy.
 
Literatura:
Reichholf-Riehmová, H. (1997): Průvodce přírodou – Hmyz a pavoukovci, Knižní klub ve spolupráci s nakladatelstvím IKAR Praha