Užovka hladká (Coronella austriaca)

07.11.2015 15:19
 
Název: užovka hladká – Coronella austriaca Laur.
Čeleď: užovkovití – Colubridae
 
Popis:
Zbarvením a kresbou připomíná zmiji, ostatně i tu na fotkách jsem původně měl za zmiji. Má však štíhlé dlouhé tělo, které plynule přechází v ocas, a dorůstá až do 750 mm. Hlava je malá a trojúhelníková, zorničky jsou okrouhlé (u zmijí štěrbinovité).
Je rozšířena po celé Evropě (severně do Skandinávie, východně do Kazachstánu). Vyhledává teplejší oblasti, vyskytuje se ale i ve vyšších polohách (do 800 m n.m.)
Obývá listnaté lesy, slunečné kamenité stráně, opuštěné lomy apod. Není vázána na vodu.
Je velice rychlým a mrštným lovcem, živí se ještěkami, myškami a žábami. Kořist zabíjí silným ovinutím tělem, pokud se cítí ohrožená, kouše.
Je oviviparní – klade blanitá vajíčka, z nichž se hned líhnou mláďata.
 
Literatura: 
kolektiv (1993): Velká kniha živočichů, Príroda Bratislava